blog header

Blog

Home » Blog

Zapraszamy do lektury serii artykułów tworzonych we współpracy z lekarzami weterynarii, fizjoterapeutami koni, czynnymi zawodnikami i specjalistami związanymi z jeździectwem i hodowlą koni.

CZĘŚĆ IRany i otarcia

Każdy kto ma na co dzień do czynienia z końmi wie, jak ważnym narządem dla koni jest skóra oraz jak bardzo potrafi być ona wrażliwa. Oprócz podstawowej funkcji jaką jest ochrona przed uszkodzeniem narządów, skóra odpowiada także za utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała oraz jego nawodnienia ...

CZĘŚĆ II Oparzenia i odparzenia

Odparzenie / oparzenie to uszkodzenia tkanek i narządów powstające na skutek działania wysokich temperatur, tarcia, prądu elektrycznego, poprzez promieniowanie słoneczne (UV), bezpośredni kontakt z gorącymi gazami, płynami, ciałami stałymi oraz żrącymi substancjami chemicznymi. Początkowo pojawia się zaczerwienienie skóry co w przypadku koni innych niż siwe może być trudne do zaobserwowania, towarzyszy mu silny piekący ból i późniejsze złuszczanie naskórka. Kolejnym etapem jest pojawienie się pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym

CZĘŚĆ IIIChoroby grzybicze koni - dermatofitozy

Obecnie znanych jest ponad 100 000 gatunków grzybów, z czego około 1000 stanowi chorobotwórcze zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Choroby te stanowią poważny problem, ze względu na małą specyficzność grzybów w stosunku do określonego żywiciela oraz na to, że są niezwykle odporne na niekorzystne czynniki środowiskowe. Dzięki tym cechom grzyby mogą atakować różne gatunki (włącznie z człowiekiem) oraz przenosić się z jednych gatunków na inne

CZĘŚĆ IVLipcówka

Czy możemy życzyć sobie czegoś piękniejszego dla naszych koni niż pobyt na pastwisku w piękny letni dzień…? - dzień bez much.

CZĘŚĆ VBez kopyt nie ma konia - Budowa, pielęgnacja, choroby

Kopyta odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu koni i ich biomechanice. Zaniedbane, osłabione upośledzają motorykę i mogą stać się przyczyną wtórnych schorzeń. Zrozumienie anatomii kopyta jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia prawidłową ich pielęgnację i podkuwanie, a w razie potrzeby także skuteczne leczenie. Na to, z jakimi kopytami rodzi się źrebię nie mamy dużego wpływu, ale dzięki właściwej pielęgnacji, zbilansowanemu żywieniu, odpowiedniej ilości ruchu, możemy wpływać na stan kopyt i ich wytrzymałość.